Samenstellen van de jaarrekening

Wat is een jaarrekening?

De jaarrekening is de financiële verantwoording van uw organisatie. De jaarrekening is een belangrijke bron van informatie voor u, maar ook voor andere stakeholders zoals de Belastingdienst en uw Bank, maar ook voor het personeel en leveranciers. De jaarrekening geeft een overzicht van de financiële positie van uw organisatie. Het bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en voldoet aan alle relevante vereisten van wet- en regelgeving. Natuurlijk worden alle elementen door ons op een heldere wijze toegelicht.

Hoe stellen wij uw jaarrekening samen?

Onze werkwijze in deze is tweeledig, indien uw administratie door u wordt gevoerd, zullen wij een check doen op de financiële administratie en zullen wij correcties doorvoeren waar nodig. Een tweede mogelijkheid is dat wij uw financiële administratie volledig voeren. Dit houdt in dat wij periodiek de financiële administratie in ons (online) boekhoudpakket bijhouden, vervolgens verwerken en met u bespreken. Nadat de gehele administratie door ons als juist en volledig is bevonden zullen wij overgaan tot het opstellen van de jaarrekening. Naar aanleiding van onze bevindingen zullen wij een managementletter opstellen, waarin onze aanbevelingen zijn opgenomen ter verbetering van het proces binnen uw organisatie.

Wilt u weten wat wij voor voor uw organisatie kunnen betekenen? Vraag dan nu vrijblijvend een offerte op!

error: Voordelige-boekhouder.nl