Iedereen heeft elk jaar te maken met vele vormen van belastingen. Wat belangrijk is, is het indienen van een juiste en volledige aangifte. Fiscale vraagstukken gaan in beginsel om cijfers en regels. Wij gaan we een stapje verder. Wij beseffen dat het om de mensen achter de vraagstukken gaat. Bij elke belastingkwestie waar u privé of als onderneming mee te maken heeft, kunt u rekenen op onze kennis en expertise.

Wij gaan tot het uiterste voor u als ondernemer, omdat we ondernemers begrijpen.

Vanuit deze persoonlijke betrokkenheid behartigen wij graag uw belangen bij de Belastingdienst.

Belastingregels zijn continu aan verandering onderhevig. Hoe kunt u deze regels het beste toepassen? En hoe behaalt u het meest gunstige resultaat voor uw onderneming? Wij leveren maatwerk voor uw onderneming.

Onze werkwijze

Wij vertalen de fiscale wet- en regelgeving naar een advies, op maat gesneden  voor uw persoonlijke en/of zakelijke situatie. Dat doen we onder meer bij het verzorgen van de periodieke aangifteverplichtingen en het controleren van uw belastingaanslagen en -beschikkingen. Daarnaast beoordelen we uw juridische positie en kunnen we u bijstaan in een eventuele juridische procedure.

Onze adviseurs en fiscalisten kunnen u adviseren en/of bijstaan bij alle voorkomende fiscaal-juridische processen zoals:

Begeleiden en ondersteunen bij een boekenonderzoek en fiscale procesvoering
Het op fiscaal optimale wijze begeleiden van fusies en overnames
Het voeren van fiscale bezwaar- en beroepsprocedures
Advisering bij bedrijfsopvolging binnen de familie- of werknemerssfeer
Advisering inzake pensioenen van u en uw medewerkers
Opstellen van en adviseren bij inkomens-, vermogens- en successieplanningen
Opstellen van belastingaangiften en controleren van aanslagen en beschikkingen
Adviseren over fiscaal interessante beloningsvormen
Het kiezen van de juiste ondernemingsvorm
Het omzetten van de onderneming in een andere ondernemingsvorm
Het beoordelen en opstellen van diverse juridische overeenkomsten
Fiscale optimalisatie van de jaarrekening
Fiscaal optimale financiering
Horizontaal toezicht en convenanten Oudedagsvoorzieningen

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Vraag dan nu vrijblijvend een offerte op!

error: Voordelige-boekhouder.nl