Op de volgende vacature heeft www.Voordelige-Boekhouder.nl gereageerd:

Omschrijving

 • Je geeft leiding aan 5 medewerkers;
 • Realiseren van een juiste in- en externe verslaglegging, alsmede het ter ondersteuning van de controller, voorbereiden van het financieel- /economische beleid en bewaken van een adequaat functionerende administratieve organisatie;
 • Je bent verantwoordelijk voor compliance ten aanzien van Group Key Controls en Financial Reporting Guide zoals vereist binnen Smurfit Kappa;
 • Je bent verantwoordelijk voor het credit management;
 • In samenwerking met de controller samenstellen van de forecasten /budgetten;
 • Ondersteunen van de controller bij het oplossen van administratief- organisatorische vraagstukken, zodanig dat oplossingen worden aangedragen c.q. verbeteringsvoorstellen worden gedaan;
 • Zorg dragen voor het controleren, coderen en verwerken van mutaties in de verschillende administratieve systemen, zodanig dat deze steeds actueel, juist en volledig zijn en op correcte wijze in het grootboek worden verwerkt;
 • Tijdig opstellen van rapportages m.b.v. geautomatiseerde systemen, zodanig dat steeds een getrouwe weergave wordt gegeven van de bedrijfsvoering in financiële termen;
 • Zorgdragen voor het tabel-onderhoud van het calculatieprogramma ten behoeve van de voor- en nacalculatie, zodanig dat in financiële zin inzicht wordt gegeven in de gecalculeerde en/of gerealiseerde marges
 • Zorgdragen voor een tijdige en juiste facturering op basis van orderinformatie en aflevergegevens, zodanig dat geleverde goederen op correcte wijze zijn gefactureerd en de klant tot betaling kan overgaan;
 • Zorgdragen voor de behandeling van inkoopfacturen en zo nodig nemen van acties in geval van afwijkingen of schades, zodat betaling dan pas geschiedt wanneer een juiste aflevering heeft plaatsgevonden;
 • Zorgen voor een adequate organisatie van de eigen afdeling, alsmede een in kwalitatief opzicht adequate/gemotiveerde/zelfstandig opererende bezetting, zodat steeds de gewenste kwaliteit van dienstverlening/productiviteit/efficiency gerealiseerd wordt;
 • Je maakt deel uit van het Benelux Hoofd Administratie platform en participeert periodiek in bijeenkomsten en gedeelde projecten.

Profiel van kandidaat

 • Minimaal een relevante bachelor (HBO) opleiding bedrijfsadministratie/accountancy;
 • Kennis van relevante geautomatiseerde systemen als SAP, HFM, AFAS, MS Office m.n. Excel etc;
 • Kennis van IFRS, US GAAP, SOX
 • Leidinggevende ervaring is een pré;
 • Resultaatgericht,analytisch sterk en communicatief vaardig;
 • Integriteit hoog in het vaandel;
 • Proactief onderzoekend, gericht op continue verbetering;
 • Gedegen kennis van de producten, bedrijfsprocessen en informatiestromen;
 • Organisatiebewustzijn; in staat om met verschillende afdelingen en functies binnen de organisatie samen te werken.
Categorieën: Vacatures

error: Voordelige-boekhouder.nl