Op de volgende vacature heeft www.Voordelige-Boekhouder.nl gereageerd:

Wat ga je doen? 
Als allround administrateur heb je een faciliterende functie die ervoor moet zorgen dat onze adviseurs hun werk zorgeloos kunnen uitvoeren. Samen met de controllers ben je verantwoordelijk voor een groot aantal taken:

Financiële-, salaris- en projectadministratie in AFAS

  • (zorgen voor het) bijhouden van de dagboeken en grootboekrekeningen aan de hand van financiële bescheiden;
  • (zorgen voor het) bijhouden van de noodzakelijke sub-grootboeken zoals debiteuren, crediteuren, voorraden, (vaste) activa e.d.;
  • verzorgen van de salarisadministratie, beheren/muteren van de vaste/variabele gegevens, controleren van verkregen input, aanleveren/afstemmen met de hr- partner;
  • controleren en bewaken van de kwaliteit van uitvoering, bepalen van door te voeren correcties;
  • het aanmaken, inrichten en onderhouden van projecten op juistheid van informatie en het versturen van opdrachtbevestigingen en zzp-contracten.

(Voorbereiding) periode- en jaarafsluiting

  • aanmaken van balans en V&W-rekening, controleren op een juiste verwerking van alle mutaties binnen het tijdvak, aansluitingen van activa, banksaldi e.d.;
  • vaststellen en doorvoeren van noodzakelijke herstelboekingen, doen van voorstellen voor de afwikkeling van overlopende posten;
  • samen met controller begeleiden van externe accountant bij de jaarlijkse controles, geven van benodigde toelichtingen en uitleg.
Categorieën: Vacatures

error: Voordelige-boekhouder.nl