Op de volgende vacature heeft www.Voordelige-Boekhouder.nl gereageerd:

Functie­omschrijving

Je bent een doortastende onderzoeker die het proces van onderzoek naar een vermoeden van een misstand optimaal kan uitvoeren en begeleiden, inclusief het onderzoek naar de bejegening van een melder. Het is een pre als jouw kennis ligt op het beleidsterrein klokkenluiden en/of integriteit. Daarnaast denk je mee over welke handelwijze van het Huis voor Klokkenluiders in een voorliggend verzoek het meest passend is gezien de aard van het vermoeden en de omstandigheden van degene die het vermoeden heeft gemeld en de werkgever.

Daarnaast beschik je over een brede maatschappelijke kennis van diverse sectoren van de openbare dienst en/of het bedrijfsleven. En je hebt ervaring in het zelfstandig uitvoeren van persoons- of zaakgericht onderzoek, vanuit een juridische achtergrond, een toezichthoudende achtergrond of vanuit een andere relevante discipline.

Als onderzoeker bij het Huis voor Klokkenluiders voer je zelfstandig complexe en langlopende feitenonderzoeken uit. Deze vinden plaats door dossieronderzoek, maar ook door het horen van getuigen en eventueel onderzoek ter plaatse. De onderzoeken spelen zich af in een politiek- en/of maatschappelijkgevoelige omgeving. Gelet op de complexiteit van het onderzoek kan het totale onderzoekstraject tot en met publicatie van het onderzoeksrapport in beginsel een jaar duren.

Bij het uitvoeren van de onderzoeken maak je gebruik van de wettelijk toegekende onderzoeksbevoegdheden. Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek stel je een rapport op. Naast onderzoeksbevindingen en conclusies, kan het rapport gerichte aanbevelingen bevatten. In dat geval speel je als onderzoeker ook een rol bij de latere monitoring. Ten slotte lever je een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van het Huis.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau. Je hebt bij voorkeur een achtergrond ten aanzien van het gebruik van inzet van onderzoeksbevoegdheden en/of je beschikt over een andere maatschappelijk relevante achtergrond.
 • Je hebt minimaal vijf jaar persoonsgerichte of zaakgerichte onderzoekservaring en je bent gewend onderzoeken uit te voeren met een lange(re) doorlooptijd.
 • Je hebt bij voorkeur financiële affiniteit en je kunt financiële (of boekhoudkundige) aspecten van het te onderzoeken feitencomplex doorgronden.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van (Europees) aanbestedingsrecht.
 • Je kunt je een complex dossier eigen maken, de relevante feiten in kaart brengen en hiervan een beoordeling maken.
 • Je hebt een brede maatschappelijke kennis van diverse sectoren van de openbare dienst en het bedrijfsleven.
 • Je hebt bij voorkeur relevante kennis van ontwikkelingen op het gebied van klokkenluiden en integriteit.
 • Je hebt bij voorkeur een psychosociale kennisachtergrond.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen: je haalt de kern uit een veelheid aan informatie, afkomstig van betrokken partijen en experts, legt verbanden tussen gegevens en informatie en signaleert ontbrekende informatie.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je bent ervaren in het schrijven van goed leesbare (onderzoeks)rapporten.
 • Je kunt goed zelfstandig werken én samenwerken en je beschikt over empathisch vermogen.
 • Je kunt goed omgaan met stressvolle situaties en met weerstand en je weet daarbij rustig te blijven.
Categorieën: Vacatures

error: Voordelige-boekhouder.nl