Op deze aanvraag heeft Voordelige-boekhouder.nl gereageerd:

Omschrijving

Belastingadviseur gezocht voor advies over particuliere aangifte inkomstenbelasting bij pensioen

Toelichting op de werkzaamheden
Per 01-01-2018 ga ik met pensioen. Ik krijg een ABP pensioen als voormalig militair en krij AOW. Vooralsnog een overgangsuitkering.
Mij is niet duidelijk welke heffingen in Nederland en welke in Duitsland moeten worden voldaan.
Volgens het belastingverdrag met Duitsland is belastingheffing in Nederland van toepassing indien het geheel aan het totaal van pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidspensioenen in enig kalenderjaar meer bedraagt dan € 15.000.

Vragen
Wordt aan dit criterium voldaan dan mag NL over dat jaar heffen? Deze regel is voor mij van toepassing en zou ik in Nederland belasting moeten betalen.
Ik wil uitsluitsel over mijn situatie en ondersteuning bij de communicatie met de Nederlandse en Duitse belastingdienst indien van toepassing.

Categorieën: Aanvragen

error: Voordelige-boekhouder.nl